OneStaff specjalizuje się w zakresie szkoleń dla osób pracujących w systemie pracy zdalnej. OneStaff tworzą specjaliści, którzy od wielu lat pracują na froncie działań szkoleniowych, mogący pochwalić się bogatym doświadczeniem w branży. To oni stanowią największą wartość, która przekłada się na jakość oferowanych usług.

Obecny rynek coraz bardziej wymaga, aby firmy zatrudniały osoby do pracy w systemie pracy zdalnej. Obniża to koszty oraz zwiększa efektywność i wydajność. Niestety stwarza także zagrożenia.

Wiele pracodawców nie zdaje sobie sprawy, na jakie zagrożenia narażony jest pracownik wykonujący swoje obowiązki zawodowe poza biurem firmy. Przełożeni obwiniają za to słabą wiedzę merytoryczną, brak kompetencji zawodowych oraz niewystarczające doświadczenie. Podwładnych wysyła się na kolejne szkolenia z kompetencji twardych, a one same z siebie nie gwarantują sukcesu w biznesie.

Pracownik zatrudniony w firmie na zasadzie pracy home office pracuje sam. Nikt go zazwyczaj nie ocenia, nie ma obok siebie kolegi, czy przełożonego, nikt nie udziela na bieżąco informacji zwrotnej. Dlatego każdy jak nie jest kontrolowany, szybko ląduje w strefie komfortu. Tym samym pracownik narażony jest na szereg zagrożeń.

Szkolenia z pracy zdalnej to inwestycja w wysoki potencjał pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki poza biurem firmy. Treningi te skupiają się na kształtowaniu konkretnych, adekwatnych i wypracowanych zachowań. Dlatego bardzo ważny jest nacisk na umiejętność narzucenia dyscypliny i self-controllingu oraz zwiększenie zapału i zaangażowania do pracy, która niejednokrotnie wymaga zmian w zakresie zachowania, myślenia i postawy.

OneStaff zapewnia znaczne tempo implementacji wiedzy i umiejętności pracy oraz asymilacje niezbędnych nawyków do codziennej praktyki pracy w systemie home office.

Tworzymy nową jakość pracy zdalnej.

 

Misja i wartości

Istniejemy po to, aby tworzyć jak najwyższą wartość dla naszych Klientów.

Naszą wizję realizujemy poprzez:

  1. Orientację na biznes Klienta – nasze usługi muszą być  opłacalne. Przy użyciu specjalistycznych koncepcji uczymy tylko tego, co jest potrzebne do realizacji celów biznesowych.
  2. Dostosowanie do potrzeb Klientów – nasze usługi będą skuteczne tylko wówczas, gdy będziemy potrafili je ściśle dopasować do celów biznesowych.
  3. Rozwój i innowacje – stale rozwijamy nasze usługi i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, aby być najlepszym sposobem zaspokajania potrzeb edukacyjnych biznesu.

WARTOŚCI:

•rzetelność
• wysoka jakość obsługi klientów
• wyobraźnia
• gotowość do zmian
• zaangażowanie
• odpowiedzialność
• brak barier
• energia i tempo działania
• komunikacja
• praca zespołowa
• szkolenie i rozwój

 

Szkolenia

Szkolenia Home Office skierowane są zarówno dla osób, które dopiero zaczynają pracę w tej specyficznej formie, jak i dla tych już pracujących w tym systemie – nieco wypalonych i zmęczonych

Oferujemy specjalistyczny, określony zestaw narzędzi, który pozwoli pracownikom spojrzeć w zupełnie inny sposób na tą specyfikę pracy.

Program szkoleń jest zawsze poprzedzony diagnozą potrzeb. W efekcie jest on dostosowany do sytuacji i specyfiki pracy na konkretnych stanowiskach, gdyż nie jest sztuką ustalić jeden schemat szkolenia i stosować go do wszystkich. Sztuką jest rozpoznać specyfikę branży, zawodu czy grupy stanowisk i dobrać narzędzia oraz metody pod jej kątem. Wtedy mamy podstawy, by spodziewać się odpowiednich rezultatów. Takie szkolenie to zastrzyk energii dla każdego uczestnika. Nabyta wiedza pozostaje, a następny dzień pracy zdalnej pozwala przywitać go gotowym do działania.
Ponadto ogromny nacisk kładziemy nie tylko na wiedzę, lecz przede wszystkim na praktyczne umiejętności, które dają mierzalne efekty.

Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się przy aktywnym udziale wszystkich osób. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe będące rozszerzeniem treści poruszanych podczas warsztatu oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Tworzymy nową jakość pracy zdalnej.

Home Office

Home Office to nietypowa praca wykonywana z dala od biura firmy. Polega ona na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komputerowych, szybkich transmisji danych oraz telefonii komórkowej.  

Najogólniej mówiąc jest to praca na odległość, w dowolnych warunkach, miejscu i czasie. Choć poszczególne rozwiązania w ramach elastycznej formy 
zatrudnienia realizowane są w przedsiębiorstwach na całym świecie od dawna, to dynamiczny rozwój koncepcji i zastosowań pracy zdalnej to zasługa ostatnich lat stałego postępu w technologiach informatycznych i teleinformatycznych oraz szybko zmieniających się warunków funkcjonowania firm na globalnym rynku..

Korzyści

Praca w systemie Home Office niesie za sobą wiele korzyści, zarówno:

Dla pracodawcy

• ograniczenie kosztów stałych (wynajem pomieszczeń biurowych, parkingów)
    • redukcja kosztów związana z adaptacją pracowników i szkoleniami
    • wzrost efektywności i wydajności pracy (pracownicy sami organizują swoją pracę, lepiej koncentrują się na tym, co robią)
    • możliwość zatrudniania pracowników z regionów o niższym   poziomie płac
    • ograniczenie absencji chorobowych i pandemicznych
    • redukcja godzin nadliczbowych
    • poprawa wizerunku firmy (postrzeganie jako firmy nowoczesnej, społecznie zaangażowanej)

Dla pracownika

    • dostęp do najnowszych technologii teleinformatycznych
    • zwiększenie zdolności adaptacyjnej pracownika
    • minimalizacja barier społecznych
    • wyciągnięcie z izolacji społecznej
    • elastyczność czasu pracy
    • ograniczenie czasu i kosztów dojazdu do pracy
    • większa swoboda w pracy i samodzielność

Zespół

Nasza kadra to osoby z doświadczeniem, po studiach psychologicznych i licznych szkoleniach od mentorów polskich i zagranicznych. Wykształceni, mający wysokie kompetencje trenerskie. Posiadają oni bogate umiejętności i wiedzę w obszarze nie tylko merytorycznym, ale także interpersonalnym. Ponadto nasi trenerzy to osoby, które motywują – liderzy pełni realnego optymizmu, z pozytywnym nastawieniem, którzy „zarażają” swoim entuzjazmem innych.  

Poza tym regularnie uczestniczymy w życiu i rozwoju branży szkoleniowej. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi jesteśmy aktywnymi doradcami i prelegentami licznych konferencji branżowych. Kadra OneStaff od wielu lat pracuje na froncie działań rozwojowych, mogąca pochwalić się bogatym doświadczeniem w branży szkoleniowo – doradczej, znająca problemy, z którymi borykają się pracownicy zatrudnieni w charakterze pracy zdalnej.  To nasi szkoleniowcy stanowią największą wartość, która przekłada się na jakość oferowanych usług.

Kontakt

OneStaff

ul. Sobieskiego 110

00-963 Warszawa

tel/fax. + 48 22 378 46 25

email: office@onestaff.pl

www.onestaff.pl